6 steg til god hverdagsledelse – Kritisk for at din virksomhet skal lykkes

God hverdagsledelse er kritisk for å sikre trivsel og godt arbeidsmiljø hos dine ansatte, noe som resulterer i gode resultater, lavt sykefravær og fornøyde kunder. Gjennom lederutvikling og coaching kan din virksomhet utvikle bedre ledere for å håndtere vanskelige situasjoner. 

Kanskje har du en medarbeider som har dårlig holdning, som slenger litt med leppa, og så er det din jobb som leder å ta den “vanskelige samtalen” med vedkommende. Men det er ubehagelig, så du utsetter den, finner på unnskyldning for hvorfor du ikke har gjort det ennå, mens problemet ligger og surrer i bakgrunnen og gjør det utrivelig på jobb for andre. 

I denne situasjonen ville en god hverdagsleder startet en dialog med medarbeideren så snart hun blir bevisst problemet. Å unngå problemer som dette vil ha konsekvenser på sikt. Ledere må derfor være villige til å trene seg selv og utvikle kompetanser som sikrer at arbeidsmiljøet er preget av trivsel, respekt og fokus på den oppgaven som skal løses eller kundene som skal pleies.

Det er viktig at virksomhetene investerer i veiledning og coaching med bl.a. håndtering av konflikter og oppsigelser, oppfølging av sykemeldte og hvordan du inspirerer og motiverer. Det er gjennom slik daglig operasjonell ledelse at det skapes en arbeidskultur der medarbeidere trives med å komme på jobb og presterer gode resultater for virksomheten.

Hvorfor er selvutvikling viktig for god hverdagsledelse?

Det kreves mer av ledere nå enn noen gang før. I et bedriftsmarked der behov, kunder og produkter er i konstant utvikling, må også virksomheter klare å henge med den økende hastigheten. 

Ledere må være allsidige; de må klare å realisere virksomhetens mål, og de må sørge for at medarbeiderne trives på jobb. Derfor er det kritisk å utvikle stabile, trygge ledere som vet hva de skal gjøre for å motivere, korrigere og lede sine ansatte for å skape bedre resultater. 

Mennesker er fortsatt de viktigste byggesteinene i virksomheten. Det er lettere for medarbeidere å bli ledet av en leder som er bevisst sine egne styrker og svakheter og er villig til å jobbe for å utvikle kompetanser som skaper bedre samarbeid på arbeidsplassen. En leder som vet å ta tak i problemer så fort de oppstår, som er proaktiv og bevisst sine egne og andres behov, vil klare å motivere et mye mer effektivt team.

6 punkter for å utvikle hverdagsledelse

  • Definer hva som er hverdagsledelse i din virksomhet. Hva skal dine operasjonelle ledere gjøre hver dag for å sikre gode resultater i virksomheten?
  • Gi lederne opplæring i hvordan de skal håndtere kjente problemstillinger som den vanskelige samtalen, motivere medarbeidere, sette standarder for oppførsel etc.
  • Gi lederne konkret trening gjennom å sette de i situasjonen. Dette gjøres gjennom simuleringsøvelser, feedback og refleksjon
  • Gi lederne konkret oppfølging gjennom veiledning og coaching knyttet til de konkrete problemstillingene de står overfor i hverdagen
  • Hold fokus på lederen over en hvis tidsperiode (minimum 12 uker), for å sikre adferdsendringer på kritiske kompetanseområder
  • Evaluer og juster innsatsen fortløpende og sikre et godt samarbeid mellom konsulent, HR og linjeledelsen.


Sirius ACT har spesialisert seg på å hjelpe virksomheter med å utvikle hverdagsledere. Vi hjelper i dag en rekke virksomheter med å utvikle sine førstelinjeledere med å utvikle hverdagsledelse. Dette sikrer bedre trivsel og mestring, mer motiverte ansatte, redusert sykefravær og bedre forretningsmessige resultater.

Ta kontakt med oss for en uformell samtale om hverdagsledelse.