Besøk av Arbeidsministeren på vårt etablerersenter i Horten

Sirius ACT hadde gleden av å ha besøk av Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen i juni 2021. Sammen med ministeren deltok ledelsen i NAV Vestfold og Telemark og NAV Horten. Møtet var preget av å lytte til deltakerne fra NAV som har lykkes med å skape egne bedrifter og arbeidsplasser.

Sirius ACT gjennomfører tiltaket Ideutvikling i samarbeid med NAV Vestfold og Telemark. Vi har etablerersentre både i Horten og Grenland. På dette tiltaket hjelper vi deltakere med å utvikle forretningsplan, utvikling og coaching av den enkelte etablerer og kommersialisering av forretningsideen. Vi følger deltakerne i et halvt år og kan vise til svært gode resultater med tanke på å etablere bedrifter og arbeidsplasser.

Våre deltakere presenterte sine prosjekter for ministeren og ledelsen i NAV. Arbeidsministeren viste stor interesse for prosjektene og fremhevet viktigheten av å skape nye bedrifter i kjølvannet av pandemien. Å etablere bedrifter og arbeidsplasser er også viktig for å sikre velferden i Norge på lengre sikt.

I tillegg til å presentere sine prosjekter, påpekte deltakerne fra NAV hvor viktig det er å få profesjonell støtte til sitt etablererprosjekt. De fremhevet at et program med såpass lang varighet (6 måneder), gir de mulighet til å få støtte både i de oppturer og den motstanden enhver etablerer står i. De fremhevet også at de ikke hadde klart å lykkes med sine prosjekter uten de gode støtteordningene fra NAV. Mange av deltakerne fikk dagpenger under etablering, som gir de en økonomisk trygghet i oppstartsfasen.

NAV Vestfold og Telemark er i dag et unikt NAV fylke med tanke på å satse på etablerere. De har målt effektene av dette tiltaket, og kommet frem til at nesten 50% av deltakerne på dette programmet fortsatt driver egen virksomhet etter endt kurs. Det er meget sterke resultater sett i en nasjonal sammenheng. Flere NAV fylker følger nå opp suksessen fra NAV Vestfold og Telemark. Sirius ACT starter opp tilsvarende program i samarbeid med NAV Oslo høsten 2021.