Skap din egen arbeidsplass
med eget firma

Hvordan lykkes med å starte ditt eget firma og tjene penger

Sirius ACT hjelper personer som har en forretningsside eller en tanke om å starte sitt eget firma og skape sin egen arbeidsplass. Sirius ACT leverer skreddersydde intensive programmer som støtter gründere og deres team til å lykkes, samtidig som de blir oppdatert på et nytt fagfelt innen innovasjon og entreprenørskap.

Idéutvikling er eksempel på et skreddersydd tiltak for NAV som gir en akselerert utvikling av enkeltpersoner og deres forretningside. Programmet er intensivt og har fokus på å støtte deltakerne fra idé til kommersialisering. Målsettingen er at deltakerne skal ha skapt sin egen arbeidsplass og være selvforsørgende innen programmets slutt. Programmene har en varighet på 6 måneder.

Det å hjelpe entreprenører i en oppstartsfase har blitt et fagfelt, og det kreves en egen metodikk for å maksimere sjansene for suksess. Programmene våre gir deg et rammeverk for hvordan du raskt kan utvikle din forretningsidé for å sikre at du jobber med et konsept som kundene faktisk vil ha, og er villige til å betale for. Programmet vil utfordre deg til å finne fakta hos mulige kunder og partnere, og består av tre hovedelementer som sammen med vår mentoring utgjør vår metodikk:

  • Testing av forretningsmodellen – Forståelse for hvilke elementer som må kartlegges for å komme frem til en levedyktig forretningsmodell.
  • Deg som entreprenør – Hvilke egenskaper og ferdigheter trengs for å lykkes som entreprenør.
  • Kommersialisering – Hvordan bli mer trygg og bevisst i en salgsetting, samt hvordan å organisere ditt selskap for kommersiell suksess.

Resultatene taler for seg selv; mer enn 80% av alle som har gått gjennom programmet har enten startet for seg selv eller på annen måte skapt sin egen arbeidsplass, og ettersom flere har gjort tilleggsansettelser overstiger antallet arbeidsplasser som totalt er skapt antallet deltakere i programmet.

Sirius Act - Logo

Sirius ACT

Få med deg nyheter

Abonner på vårt nyhetsbrev