Karriereomstilling

Omstillingsprosesser er vanlig i alle virksomheter i dag. Endringer skjer raskt, og organisasjonene må omstille seg raskt for å ikke miste markedsandeler.  Sirius ACT støtter virksomheter i omstillingsprosesser som karriereveiledning av ledere og medarbeidere, nedbemanningsprosesser og Outplacement.

Karriereveiledning er å støtte ledere og medarbeidere i sin egen karriereutvikling. Dette er en god investering for virksomheten for å sikre både rett person i rett jobbrolle og at de får utnyttet medarbeiderressursene optimalt. Sirius ACT støtter virksomheter innenfor følgende områder:

  • Interne karrierutviklingsløp for ledere og medarbeidere
  • Ansvar hos medarbeidere for egen karriereutvikling
  • Medarbeidere som ikke presterer

Nedbemanning – er ofte en sårbar, følelsesladet og potensielt konfliktutløsende situasjon som krever grundighet fra virksomhetens side. Nedbemanning berører ikke bare de som skal forlate virksomheten, men også de gjenværende medarbeiderne i betydelig grad. Om nedbemanningen foregått på en god måte har stor betydning for virksomhetens omdømme, de som må forlate virksomheten og de som blir igjen.

En profesjonell og godt planlagt nedbemanningsprosess motvirker risikoen for produktivitetstap og stort økonomisk tap. En god nedbemanningsprosess vil også sørge for at ledelsen og HR behandler medarbeiderne med den respekt og verdighet som kreves, og fører til at ledelsen opprettholder sin kredibilitet og tillitt. Sirius ACT hjelper virksomheter gjennom hele nedbemanningsprosessen:

  • Forberedelse og planlegging av nedbemanningsprosessen
  • Støtte under nedbemanningsprosessen med informasjonsmøter og veiledning av ledere og medarbeidere (Outplacement)
  • Støtte i etterkant av nedbemanningen for å sikre trygghet hos ledere og medarbeidere samt sikre en felles vei videre

Outplacement – for å sikre overtallige ledere og medarbeidere nye muligheter gjennom karriereveiledning til ny jobb. I karriereveiledningen hjelper vi overtallige med:

  • Hva er mine kompetanser, ressurser og muligheter (hva kan jeg)
  • Hva er realistiske og motiverende yrkesmål (Hva vil jeg)
  • Arbeidsrettet handling til ny jobb (hvordan kommer jeg dit)
Sirius Act - Logo

Sirius ACT

Få med deg nyheter

Abonner på vårt nyhetsbrev