Karriereutvikling

Sirius ACT hjelper mennesker med karriereutvikling på en rekke forskjellige områder. Dette gjelder alt fra mennesker som skal starte egen bedrift til mennesker som må endre karriere på grunn av sin helsesituasjon. Felles for alle er å sikre at de kommer godt gjennom sin endringsprosess.

Sirius ACT hjelper mennesker med karriereutvikling innenfor følgende områder:

  • Starte egen bedrift – I samarbeid med NAV hjelper vi mennesker med å starteegen bedrift. Dette er et ledd i NAV sin strategi om at det må skapes nye arbeidsplasser for å sikre høy grad av sysselsetting i årene fremover. Sirius ACT hjelper vanlige mennesker med å skape vanlige bedrifter. 85% av de som følger vårt etablererprogram, starter egen bedrift. 
  • Omstilling på grunn av sykdom – Sirius ACT hjelper mennesker som på grunn av helseutfordringer trenger å tenke nytt med tanke på sin karriere. Hvordan kan man stå i jobb selv om man har helsemessige utfordringer. I samarbeid med forsikringsselskapene hjelper vi skadelidte tilbake i jobb og i samarbeid med bedriftene reduserer vi sykefraværet ved å hjelpe sykmeldte tilbake i jobb.
  • Outplacement – På grunn av omstilling i næringslivet må virksomheter fra tid til annen nedbemanne. Vi hjelper virksomheter i hele denne prosessen. Fra rådgivning til å gjennomføre en god nedbemanningsprosess, til karriereveiledning av de som mister jobben.
Sirius Act - Logo

Sirius ACT

Få med deg nyheter

Abonner på vårt nyhetsbrev