Konflikthåndtering

Konflikt har ulike definisjoner men sagt enkelt er det når 2 eller flere parter har kollisjon mellom interesser, verdier, handlinger eller retninger. Konflikter kan ha både positive og negative sider, og vi ønsker å fremheve hvilke muligheter som kan skapes når en konflikt har oppstått på arbeidsplassen.

Konflikter avdekker og tydeliggjør viktige temaer. Hvis vi klarer å håndtere konflikter på en konstruktiv måte kan de være med på å skape både utvikling og læring.

Har det oppstått konflikt på arbeidsplassen så vil det påvirke alle berørte parter og over tid kan også påvirke arbeidsmiljøet, trivsel og effektiviteten i bedriften. Dersom konflikten går over lang tid kan det føre til at gode medarbeidere slutter, flere blir syke og produksjon og kvaliteten i bedriften reduseres.

4 typer konflikter

De konfliktene som går igjen på en arbeidsplass deler vi gjerne inn i 4 typer konflikter:

  • Metodekonflikten – handler om mål, midler, metoder og prosedyrer. Dette er relativt vanlige konflikter og fører sjeldent til dype personlige konflikter og uvennskap
  • Ressurskonflikten – handler om deling av begrensede ressurser som penger, arbeid, materielle goder, plass, tid, personalet mm.
  • Verdikonflikten – handler om personlige verdier og holdninger. Hva er riktig, hva er galt?
  • Personlige konflikter – handler om identitet, selvfølelse, avvisning, tillitsbrudd mm. Konflikter av denne typen fører ofte til dårlig psykisk arbeidsmiljø og kan ha betydelige konsekvenser for de som er involvert.

Sirius ACT jobber alltid med å hjelpe våre kunder med å utvikle en kultur som tåler konflikter. Mer konkret jobber vi etter en metodikk som inneholder følgende hoved-steg:

Steg 1: Kartlegge hvilken type konflikt står vi overfor og hvor langt den har kommet. Dette må vi få et klart bilde av med referanse til de fire typer av konflikt beskrevet over

Steg 3: Forberedelse til dialog med partene i konflikten. Målet er å finne en løsning alle kan leve med.

Steg 4: Gjennomføre dialogmøter. Hjelpe lederen til å gjennomføre gode samtale med involverte parter. Det er viktig at lederen har det riktige rammeverket og coaching for å gjennomføre disse samtalene og oppnå gode resultater.

Vi har gode erfaringer og referanser på å jobbe med konflikt. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å vute mer.

Sirius Act - Logo

Sirius ACT

Få med deg nyheter

Abonner på vårt nyhetsbrev