Reduksjon av sykefravær

Sykefravær er en stor utfordring i Norge, og i mange bedrifter utgjør det et betydelig økonomisk tap hvert eneste år. Sirius ACT hjelper virksomheter med å få kontroll på og redusere sykefraværet, samtidig som vi også kan jobbe sterkt preventivt og hjelpe bedrifter til å unngå høyt sykefravær i fremtiden. Vår støtte dreier seg om tre hovedområder som er avgjørende for å redusere sykefraværet:

  • Kartlegge sykefraværet – hva er årsaken til sykefraværet og hvor kan innsatsen best settes inn for å stabilisere sykefraværet på et varig lavt nivå. Vi hjelper bedrifter med å finne sterke indikasjoner på hvorfor sykefraværet er som det er, og hvilke tiltak som kan anbefales
  • Utvikling av ledere – hvordan kan lederne sette standarder og bidra til å redusere sykefraværet. Hvordan kan de bidra til at medarbeiderne føler seg sett og hørt. Hvordan utøve tydelig ledelse som setter klare standarder for fravær. Hvordan utvikle en organisasjonskultur der medarbeiderne heller velger å møte på jobb enn å være hjemme. VI har et fokus på den enkle men effektive hverdagsledelsen hvor vårt fokus er å utvikle lederadferder vi vet gir ønskede resultater.
  • Følge opp sykmeldte – enkelte medarbeidere har en mer komplisert sykefraværsproblematikk enn det man kan forvente en ledere kan håndtere. Da kan ekstern hjelp både være positivt for den sykmeldte og for nærmeste leder. Sirius ACT har en tverrfaglig helhetlig tilnærming for å hjelpe mennesker med helsemessige utfordringer tilbake i jobb.

Sirius ACT kan vise til meget gode resultater med å redusere sykefraværet hos vår kunder. Vi har en realistisk og praksisnær tilnærming som raskt gir resultater i sykefraværsarbeidet.

Sirius Act - Logo

Sirius ACT

Få med deg nyheter

Abonner på vårt nyhetsbrev