Oppfølging av sykemeldte

Sykefravær er en stor utfordring i Norge, og i mange bedrifter utgjør det et betydelig økonomisk tap hvert eneste år. Sirius ACT hjelper virksomheter med å få kontroll på og redusere sykefraværet. Vår støtte dreier seg om tre hovedområder som er avgjørende for å redusere sykefraværet: 

 

  • Kartlegge sykefraværet – hva er årsaken til sykefraværet og hvor kan innsatsen best settes inn for å stabilisere sykefraværet på et varig lavt nivå 
  • Utvikling av ledere – hvordan kan lederne sette standarder og bidra til å redusere sykefraværet. Hvordan kan de bidra til at medarbeiderne føler seg sett og hørt. Hvordan utøve tydelig ledelse som setter klare standarder for fravær. Hvordan utvikle en organisasjonskultur der medarbeiderne heller velger å møte på jobb enn å være hjemme. 
  • Følge opp sykmeldte – enkelte medarbeidere har en mer komplisert sykefraværsproblematikk enn det man kan forvente en ledere kan håndtere. Da kan ekstern hjelp både være positivt for den sykmeldte og for nærmeste leder. Sirius ACT har en tverrfaglig helhetlig tilnærming for å hjelpe mennesker med helsemessige utfordringer tilbake i jobb.  

 

Sirius ACT kan vise til meget gode resultater med å redusere sykefraværet hos vår kunder. Vi har en realistisk og praksisnær tilnærming som raskt gir resultater i sykefraværsarbeidet.  

Lukk meny
Sirius Act - Logo

Sirius Act

Få med deg nyheter

Abonner på vårt nyhetsbrev