Sirius ACT frokostseminar: Har dine førstelinjeledere det som skal til for å lykkes?

23. November 8.30-10.00. Sted: BI Nydalen

Førstelinjeledere spiller en kritisk rolle i å sørge for at din virksomhet når sine strategiske mål. De sitter tettest på det operative i virksomheten, det som skjer i markedet og leder gjerne opp til 80% av de ansatte. Likevel mangler mange virksomheter en systematisk og helhetlig tilnærming for å utvikle disse lederne.

I en dynamisk verden med kamp om talentene er ikke god gammeldags «management» tilstrekkelig.

Førstelinjeledere må kunne vise vei, planlegge og organisere, spille andre gode, kommunisere effektivt, drive endringsledelse og ikke minst -levere resultater.  

For å fungere som leder, må man også kunne lede seg selv. Det innebærer å ha selvinnsikt, håndtere stress, endringer, og jobbe målrettet.

Sirius ACT inviterer til frokostsamling der vi går igjennom ledermodellen for førstelinjeledere, og hvordan man kan jobbe mer systematisk med å utvikle denne strategisk viktige gruppen.

Vel møtt!

Påmelding

Ta kontakt med Susanne på Susanne@siriusact.no

Agenda

  • 8.30 – 9.00: Registrering, kaffe og forfriskninger
  • 9.00 – 9.40: Hva kjennetegner en god førstelinjeleder?
  • 9.40 – 9.50: Hvordan jobbe mer systematisk med å utvikle førstelinjeledere?
  • 9.50 – 10.00: Spørsmål og diskusjon