Sirius ACT opplever stor vekst og søker nå etter konsulenter i Rogaland

Sirius ACT er et selskap som har spesialisert seg på å hjelpe virksomheter med oppfølging av sykmeldte. Vi hjelper sykmeldte medarbeidere enten tilbake i eksisterende jobb, eller i ny jobb med bedre samsvar mellom helsesituasjon og jobbinnhold. Vi er stolte av å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv.

Nå søker vi selvstendige konsulenter i Rogaland for oppfølging av sykmeldte medarbeidere hos våre kunder. Dette er en spennende og meningsfylt jobb der du kan utgjøre en forskjell for medarbeidere som har helsemessige utfordringer med å stå i jobb.

Hos våre konsulenter ser vi etter følgende kompetanser:

  • Erfaring med veiledning av mennesker i jobbmessige forandringer
  • Erfaring med karriereveiledning
  • Erfaring med å samarbeide med bedrifter og ledere
  • Opptatt av å nå resultater på vegne av andre
  • God kjennskap til arbeidsmarkedet og jobbroller

Våre konsulenter er selvstendig næringsdrivende og kan ha flere oppdragsgivere enn oss. I Sirius ACT blir du en del av et kompetent miljø med stor kompetanse på karriereveiledning og erfaring med å hjelpe medarbeidere og bedrifter med å finne gode løsninger på fastlåste situasjoner.

Ta gjerne kontakt for ytterligere spørsmål til:

Christian Henrik Bergh

Mobil: 99 09 86 47

E-post: christian@siriusact.no