Trening for næringslivet

Sirius ACT bistår med trening for næringslivet, som hjelper ledere og nøkkelpersonell med å utvikle kritiske kompetanser (adferder). Med referanse til idretten og forsvaret vet vi at kritiske ferdigheter og kompetanser må utvikles gjennom systematisk trening.

Det vil fremover stilles høyere krav til ledere og annet nøkkelpersonell. Gjennom trening/simulering og systematisk oppfølging vil våre kunder kunne ha et betydelig konkurransemessig fortrinn ved at deres medarbeidere presterer høyere enn konkurrentene.

Bedrifter kan ikke lenger operere etter den modellen at det er opptil den enkelte leder eller medarbeider å trene på viktige kompetanser. Vi vet at en presentasjon er 90% bedre hvis man tørrtrener på forhånd. Hvorfor ikke sette dette i system. Dette gjøres i toppidretten og det gjøres i de mest spesialiserte militære avdelingen som for eksempel spesialstyrkene verden over. Hvorfor skal man ikke gjøre dette i næringslivet også?

I kurset "Trening for næringslivet" jobber vi med følgende områder:

  • Ledelse – hvordan utvikle trygge og gode ledere som sørger for gode resultater og motiverte medarbeidere
  • Salg – hvordan utvikle de beste selgerne innen ditt marked som leverer salgsresultater kontinuerlig over tid.
  • Entreprenørskap – Hvordan sette dine nøkkelpersoner i stand til å jobbe innovativt og utvikle nye forretningsområder.
  • Presentasjonsteknikk – hvordan sikre at dine medarbeidere er gode til å kommunisere informasjon både i møter og i form av presentasjoner

I tillegg til kompetanseområdene over, lager vi skreddersydde treningsopplegg for den enkelt virksomhet.

Sirius Act - Logo

Sirius ACT

Få med deg nyheter

Abonner på vårt nyhetsbrev