Vil du være med å hjelpe sykemeldte til å få fart på karrieren sin?

Sirius ACT opplever stor vekst og søker nå etter konsulenter for oppfølging av sykmeldte.

Sirius ACT er et selskap som har spesialisert seg på å hjelpe virksomheter med oppfølging av sykmeldte. Vi hjelper sykmeldte medarbeidere enten tilbake i eksisterende jobb, eller i ny jobb med bedre samsvar mellom helsesituasjon og jobbinnhold. Vi er stolte av å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv.

Nå søker vi selvstendige konsulenter for oppfølging av sykmeldte medarbeidere hos våre kunder. Dette er en spennende og meningsfylt jobb der du kan utgjøre en forskjell for medarbeidere som har helsemessige eller andre utfordringer med å stå i jobb.

Som konsulent ser vi etter følgende kompetanse:

  • Erfaring med veiledning av mennesker i jobbmessige forandringer
  • Erfaring med karriereveiledning
  • Erfaring med å samarbeide med bedrifter og ledere
  • Opptatt av å nå resultater på vegne av andre
  • God kjennskap til arbeidsmarkedet og jobbroller

Våre konsulenter er selvstendig næringsdrivende og kan ha flere oppdragsgivere enn oss. I Sirius ACT blir du en del av et kompetent miljø med stor kompetanse på karriereveiledning og erfaring med å hjelpe medarbeidere og bedrifter med å finne gode løsninger i fastlåste situasjoner.