Ideutvikling og kreativitet i Sirius Startup Horten

Sirius ACT har kommet godt i gang med Startup programmet vi leverer i Horten. Programmet har et tydelig mål og det er å skape nye arbeidsplasser ved å hjelpe deltagerne til å etablere nye bedrifter og/eller nye forretningsområder i samarbeid med eksisterende bedrifter. Programmet er så omfattende at det tar for seg alt fra deg som ett menneske og hvordan du best mulig kan fungere for å nå dine mål, til hvordan du skal kunne etablere og drive en bedrift og tjene penger på din forretningsmodell.

Denne uken har vi jobbet intenst med å være kreative og få ideene til å blomstre. Det å være kreativ og ikke tenke begrensende tanker er krevende fordi det innebærer å komme opp med ideer som det ikke finnes referanser på i dag. Det innebærer derfor at vi må ha evne til å hjelpe hverandre inn i en verden som kanskje ikke eksisterer og som vi har få referanser til. Når vi tenker langt utenfor boksen fra hva vi er vant til, så vil vi også gjøre nye koblinger til det vi allerede vet. Et godt utgangspunkt for en slik kreativ prosess handler om å aldri få lov til å si nei eller stille noen begrensende spørsmål. Ingen ting skal forstås av alle, og alt skal kunne bli sagt og er til fordel for noe bedre.

Et godt sted å starte med kreativ idemyldring er å begynne å snakke om det som vi brenner for og det som faller oss inn til enhver tid. Det er viktig å være på et godt sted og ha mye energi før en begynner å idémyldre. Sørg derfor for at gruppa gjør noe fysisk og annerledes som får alle til å le, kose seg og slappe av. Det å plante lek inn i idemyldring og kreative prosesser er en glimrende start.

Bruk white board, gule lapper og mye plass. La ting skje og se hvordan ting kan skapes uten for mange rammer og regler.